Prehlásenie členov KVH Západ

 
    V súvislosti s prijatím zákona NR SR c. 257/2009 Z.z. ktorým sa s činnosťou od 1. septembra 2009 mení a doplna zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov reagujeme na ustanovenia §-ov trestných činov extrémizmu nasledovne:
Prehlasujeme, že nie sme extrémistickou skupinou. Nevyrábame ani sa nepodieľame na výrobe, nerozširujeme, nevyvážame, nepredávame, nezasielame, neponúkame ani neuvádzame do obehu extrémisticky materiál podla §-u 130 ods. Trestného zákona.
Súčasti uniforiem (najmä odznaky a symboly) sú klubom používane len vo vyznačených priestoroch a výhradne iba pri vopred ohlásených rekonštrukciách skutočných historických udalostí. Nekonáme tak a nemáme ani v úmysle podnecovať nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcov pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národností, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie. Žiadne skupiny ani programy a ideológie ktoré konajú proti zákonu a rasám neschvaľujeme ani nepodporujeme.
    Texty, obrázky, uniformy, symboly použité pri rekonštrukciách bojov, fotograficky zdokumentované a spolu s fotografiami exponátov či s údajmi o vojenských jednotkách prezentované na tejto webstránke sú použité výlučne na zabezpečenie autentičnosti historického odkazu a pri rekonštrukciách druhovojnových udalostí, ako i na študijné, porovnávacie a dokumentačné účely .