Ako sa stať členom klubu 

Tu nájdete informácie o tom, ako sa môžete stať naším členom, aj ako môžete získať ďalšie informácie o podmienkach fungovania nášho klubu.
Prvým krokom je oboznámenie sa s náplňou činnosti nášho klubu a s ustanoveniami stanov Klubu vojenskej histórie Západ. Ak ste presvedčený, že my sme práve tá organizácia, ktorej členom sa chcete stať, odovzdajte prihlášku Rade klubu. Prihlášku dostanete na požiadanie od vedenia klubu.
 
Ďalej by sme Vás chceli informovať o podmienkach členstva v klube, ktoré vychádzajú z predpokladu, že každý nás člen je alebo sa v budúcnosti stane vlastníkom akusticko-expanznej strelnej zbrane, hlavne z obdobia II. svetovej vojny.  Členovia klubu sa pravidelne zúčastňujú na rekonštrukciách bojov z obdobia II. svetovej vojny, čo predpokladá veľmi dobrý zdravotný stav. Upozorňujeme na skutočnosť, že člen spoločnosti sa automaticky nestáva členom klubu. Každá osoba, ktorá sa chce stať členom klubu musí splniť tieto kritéria:
dobrý zdravotný stav
bezúhonnost
vek nad 18 rokov
ročná skúšobná doba
rešpektovanie vedenia klubu (robíme vojenskú históriu t.j. vysoká disciplína historických jednotiek je maximálnou prioritou)
 
 
O clenstve novoprihlasenych žiadatelov rozhoduje po osobnom pohovore rada klubu.
 
Členske schodze klubu sa konajú spravidla raz do troch mesiacov. Pre členov (aj čakatelov) zo Západného Slovenska plati, že by sa členskej schôdze mali zucastnit minimalne jedenkrat do mesiaca. 
 
 
Výška čiastok clenskych prispevkov je nasledujuca:
vstupny člensky príspevok za clenstvo v klube je: 20€, člen klubu plati kazdy rok clensky prispevok vo vyske urcenej zhromazdenim clenov Klubu.
 
V prípade, ak sa zisti, ze žiadatel o členstvo v klube neuviedol o svojej osobe pravdive udaje alebo uviedol udaje pozmenene jeho členstvo v klube okamzite zanika.